Tom008 » Specials » Complottheorieen
Rijkdom is kennis delen

De verschijnselen achter de verschijnselen

Een complottheorie is een alternatieve theorie voor de gang van zaken dan algemeen wordt aanvaard. In de geschiedenis bleken complottheoriën regelmatig te kloppen. De Rooms-Katholieke kerk is jaren lang beticht ervan om de gelovigen als schapen te behandelen.

Inhoud:


Verboden voor onderzoekers

De paus wilde niet dat wetenschappers teveel onderzochten. Het niveau van de kennis van het volk diende laag te blijven zodat men de macht van het kerkelijk instituut nodig had. De schapen mochten niet weten dat de aarde om de zon draait. Deze situatie heeft zich langzaam veranderd. Maar zijn er nu misschien nieuwe complotten van machthebbers aan de gang?

Van kerk tot bank

Enkele honderden jaren geleden zagen mensen in de kerken duistere complotten. De actuele complottheorieën van het begin van het tweede millennium van onze jaartelling hebben de kerkelijke instituten verruild voor de financiële instituten. De kruisridders hebben plaats gemaakt voor in moordmachines omgetoverde mensen die economische belangen verdedigen. Denk maar aan de olie-oorlogen. In de meeste landen waar recent oorlog werd gevoerd was geen Centrale Bank, denk aan Irak, Afghanistan, Sudan en Libië. Als het vrede wordt is het eerste wat gebeurt dat het land leningen krijgt van het IMF onder voorwaarde dat er een centrale bank wordt opgericht. We weten inmiddels dat het systeem van centrale banken regelrecht tot slavernij van de bevolking leidt. Wetenschappers staan in dienst van banken, multinationals en legers die hun kennis diep geheim houden. Is er wel zoveel veranderd met de tijden dat kerken de macht hadden? Of zien we het gewoon niet?

Wij zijn zombies

De mensen zijn gehypnotiseerd door media gelukkig in hun armoedige staat. Als je even depri bent, ga je toch lekker winkelen? Gewoon heerlijk een avondje zombiën voor de buis? Het kapitalisme is het nieuwe geloof dat we van kinds af aan ingepeperd krijgen. We leren een jeugd lang zombies te zijn die tv kijken, winkelen en werken. Niets nieuws onder de zon, behalve dat het schaap een zombie is geworden.

Maanlanding...

Complottheoriën waren er altijd al. Ik herinner me een journaalitem uit begin jaren 90 waarin de NOS een reportage uitzond van de laatste man die niet in de maanlanding geloofde. Het was een boer uit een gehucht die het zeker wist dat alles in een tv-studio was opgenomen. Het aantal mensen dat kritisch is ten opzichte van maanlandingen stijgt door informatieverspreiding via internet. Mensen stellen zich aan elkaar de vraag: waarom was de laatste maanlanding in 1973? Er zijn legio foto´s en video´s van precies dezelfde maanlanding in een studio opgenomen. Zelfs de commentaarstem is hetzelfde. De Nasa zegt dat het proefopnamen waren. Iets groots als op de maan landen werd in Hollywood voorbereid; zoveel is zeker. Internet maakt het moeilijker voor machthebbers iets in de doofpot te stoppen. Naar aanleiding hiervan kun je de volgende vraag stellen: waarom wordt dit onderwerp niet in de mainstream media behandeld?

Vrijheid indammen

Vragen stellen is het beroep van journalisten. We lezen de kranten en zien dat ze elkaar overschrijven. Het bericht van het persbureau wordt letterlijk en zonder toevoegingen overgenomen. Dat betekent ook: zonder feiten te checken, zonder wederhoor en daarmee zonder journalistieke waarde. In interviews worden politici en bedrijfswoordvoerders ruim de gelegenheid gegeven hun verhaal te vertellen. Het stellen van kritische vragen is er niet bij. De media degenereert tot een PR-instrument van economische en politieke machthebbers.

Nieuws is PR-instrument van moderne maatschappij

Radio, krant en tv zijn verworden tot een pr-instrument van de huidige uiterlijke machthebbers; een conglomeraat van de religieuze leiders, mulitinationals, politici en diplomaten. Het valt geenszins uit te sluiten dat een groep mensen heimelijk aan de touwtjes trekt. Het heeft echter weinig zin om precies te vertellen hoe het in elkaar zit. Dat kan in ieder geval niet in een artikel. Vragen stellen is onderzoek doen. Een complottheoreticus is een nieuwsgierig onderzoeker die geen genoegen neemt met oppervlakkige verklaringen. Als voorbeeld noem ik het Amerikaanse financieringstekort. Denk je echt dat de Amerikanen dat niet zagen aankomen? Het werd al lang vantevoren geschreeuwd door allerlei deskundigen. Is het niet logischer om te denken dat het expres is gebeurd om de bewegingsvrijheid van mensen in te dammen?

75% benzinebesparing met de GEET-processor!

In 1976 is er de Geet-processor uitgevonden. Hierdoor kan elke motor 75% langer doen met brandstof. De olie-industrie is er al 35 jaar succesvol in geslaagd het Geet-principe te onthouden aan burgers.…

Alcohol, het grootste probleem van Nederland

Elke dag vindt er alcoholgeweld plaats. Dat tolereren we als Nederlanders. Het gebruik van alcohol gaat altijd gepaard met een slechtere gezondheid voor de drinker. Doordat elke dag honderdduizenden a…
Chemtrails, een raadsel voor observanten

Chemtrails, een raadsel voor observanten

Sommige vliegtuigsporen blijven urenlang hangen. Ze worden steeds breder. Ze worden als een gehele streep meegevoerd op de wind. Soms zie je hele patronen met sporen over de stad waaien. Dat betekent…

De Maya's kenden het wiel

Er circuleren allerlei beelden over de Maya´s die niet kloppen. Een bekend beeld is dat de Maya´s niet beschikten over het wiel. Dat is een onjuiste opvatting aangezien er allerlei voorwerpen met wiel…
De polypil en ontmaskering pharmaceutische industrie

De polypil en ontmaskering pharmaceutische industrie

Sinds enkele jaren hebben wetenschappers een polypil uitgevonden. Poly betekent meer; er zitten meerdere medicijnen in deze pil. Deze voorkomt hart-en vaatziekten. Volgens wetenschappelijk onderzoek b…

De Tiende Planeet - Johannes von Buttlar

Tussen de planeten Mars en Jupiter ligt de asteroïdengordel. Dit is een plek in ons zonnestelsel waar talloze brokstukken zich in de ruimte bevinden. Sommige zijn een paar meter in doorsnee, andere br…

Deep Space, Wat verbergt de NASA?

Deze documentaire is zeer bijzonder. Er is alleen beeldmateriaal van de NASA gebruikt die live naar de aarde werd gestuurd. Deze Live-feed is actief als er een ruimtemissie aan de gang is. De document…

Het MIC of Militair-Industrieel Complex

Zoals bekend dienen in een kapitalistisch systeem bedrijven elk jaar meer winst te maken. Militair-industriële bedrijven moeten jaarlijks beter presteren. Dat betekent dat er elk jaar meer oorlog moet…
mijn kijk op

Wietpas wekt wantrouwen

De wietpas wordt een nieuw centraal overheidsregistratiesysteem in Nederland. Het kabinet Rutte wil de wietpas zo snel mogelijk invoeren. De overheid heeft met de verplichte registratie van coffeeshop…
Gepubliceerd door Tom008 op 22-12-2010, laatst gewijzigd op 03-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!