Tom008 » Specials » Politiestaat nederland

Verandert Nederland van democratie naar politiestaat?

Bevoegdheden van de politie worden steeds verder uitgebreid. Straatcoaches en verkeersregelaars zorgen ervoor dat we gewend raken aan geüniformeerde ambtenaren. Zij maken de politiestaat mede mogelijk doordat vrijheden worden afgenomen. Straatcoaches en verkeersregelaars zijn een extra bestuurslaag, een extra laag in de machtsverhoudingen. Het is geen wonder dat ze veel kritiek te verduren hebben want mensen hebben eigenlijk geen autoriteit nodig.

Inhoud:


De wereld verandert in een politiestaat

Volgens diverse onafhankelijke journalisten en auteurs is de wereld op dit moment in een transitie naar een mondiale politiestaat. Spirituele organisaties zeggen dat de wereld in transitie is naar een situatie waar meer vrijheid kan worden beleeft. Deze twee ontwikkelingen gaan hand-in-hand en hoeven elkaar niet uit te sluiten. Je kunt zelf kiezen of je in spirituele vrijheid wilt leven of de keuze maken geketend te blijven aan materiële genoegens en daarmee de gevangenschap van het maatschappelijke systeem accepteert.

Maatschappelijke neergang

Er lijken allerlei ontwikkelingen aan de gang te zijn die erop duiden dat de wereld mondiaal aan het verschuiven is naar een politiestaat. Allerlei democratische waarden worden afgebroken om er autoritaire structuren voor in de plaats te leggen. Er zijn diverse maatschappelijke verslechteringen aan te wijzen daar waar een verbetering meer op zijn plaats had geweest. Het zou logischer zijn te denken dat in een evoluerende cultuur alles steeds beter wordt. Lang is dat ook zo geweest. Sinds enkele decennia zijn er bewegingen gaande die leiden tot minder democratie, minder vrijheid en minder mogelijkheden tot ontplooiing.

Overzicht maatschappelijke achteruitgang in Nederland

Om dit feit te illustreren heb ik op een rijtje gezet welke moderne gevaren, welke er vroeger niet waren, mensen tegenkomen in hun levensloop. In vogelvlucht:

 • 0-5 jaar:

  Baby´s kunnen allerlei vaccinaties krijgen die bijwerkingen zoals de dood tot gevolg hebben. Andere bijwerkingen zijn depressiviteit, autisme en verminderde levenslust. Er komen steeds meer vaccinaties. Daarnaast wordt de kinderopvang steeds duurder terwijl ouders tegenwoordig wel 2 banen moeten hebben om te overleven. Vroeger was één kostwinner genoeg.
 • 6-12 jaar:

  Kinderen waren vroeger levendig en druk; dat is natuurlijk voor een kind. Tegenwoordig wordt dit een ziekte genoemd: ADHD. Daardoor krijgen deze kinderen medicaties met allerlei bijwerkingen. Verder is alle snoep en frisdrank erg slecht voor de gezondheid. Het is mogelijk om snoep te maken zonder chemicaliën die zich verschuilen achter veilig geachte door de chemische industrie zwaar gelobby´ede E-nummers. Maar dat gebeurt niet. Het is een trieste zaak dat er onveilig snoep verkocht mag worden.
 • 13-18 jaar:

  Het onderwijssysteem is enorm verslechterd. Onder het mom van onderwijsverniewing is er steeds meer van het onderwijssysteem afgesnoept. Leerlingen leren tegenwoordig meer van internet dan op school. Het onderwijs is meer geënt op kadaverdiscipline dan op zelfontplooiing. Daarnaast is deze leeftijdsgroep zeer bevattelijk voor muziekale invloeden. Helaas is de muziek van dien aard dat men gehoorschade, psychische schade en uiteindelijke lichamelijke schade ondervindt van felle lichtshows en te hard geluid.
 • 19-23 jaar:

  De bestuurders van nu konden rustig 8 jaar over één studie doen of ervoor kiezen om meerdere studies te doen. Tegenwoordig moet het allemaal snel-snel en moet men de studie zelf betalen als men langer dan 4 jaar wilt studeren. Bovendien worden studenten nog steeds uitgebuit doordat studentenkamers net zo duur zijn als een complete woning waar de studenten niet voor in aanmerking komen. Daarbij tonen alle schandalen op de HBO-scholen aan dat dit onderwijs enorm is verlaagd in kwaliteitsniveau.
 • 24-67 jaar:

  Als men is afgestudeerd mag men werken onder het niveau waarvoor men geschoold is; de werkgevers zien in dat de huidige generatie niet zo goed is opgeleid als de vorige generatie. Dat komt ook door de hoge werkloosheid die in gang is gezet door verschillende redenen, onder andere omdat mensen korter studeren en vrouwen gedwongen worden om te werken ipv de vrije keuze hebben om te werken. Een gezin met één kostwinner dat het financieel nauwelijks bolwerken of de ene kostwinner moet een topbaan hebben. In de jaren 60 en 70 was er een tekort aan werknemers. Nu is er een overvloed. Dat is een verslechtering voor de mensen in de maatschappij omdat dit de arbeidsvoorwaarden onder druk zet. Verder is het voedsel enorm verslechterd. Dat is een nadeel voor alle leeftijdsgroepen. De laatste tijd is het aantal kankergevallen explosief gestegen, alhoewel daar maar mondjesmaat over bericht wordt. Veel mensen krijgen voor hun 40e al kanker. Dat was vroeger niet zo. De oorzaken van kanker ligt besloten in de afgenomen voedselkwaliteit in combinatie met de vele pesticiden die in het voedsel zitten.
 • 68-80+ jaar:

  De gezondheidszorg is verslechterd. Farmaceutische bedrijven zijn aan de macht en produceren slechts medicijnen met veel bijwerkingen. Mensen blijven er desondanks in geloven. Voor een deel is een overmatig vertrouwen op autoriteiten je eigen verantwoordelijkheid. Het zou meer in de lijn der verwachting liggen dat medicatie verbetert, en dat dus medicijnen steeds minder bijwerkingen krijgen. Het tegendeel is het geval. Een bijwerking leidt tot een ziekte en tot nog meer medicijngebruik omdat men nog steeds alleen symptomen van een ziekte bestrijdt. Het zou de overheid sieren als er onderzoek wordt gedaan naar medische methoden om ziektes te voorkomen danwel de oorzaak aan te pakken. Daarnaast hebben ouderen last van
  1. Privatisering van de Thuiszorg,
  2. Duurdere zorgverlening,
  3. Moeilijkere bereikbaarheid instanties,
  4. Privatisering Openbaar Vervoer; het is duurder en er rijden minder bussen en treinen,
  5. Privatisering huurcorporaties; het wonen is duurder geworden,
  6. Wantoestanden in verzorgingshuizen; mensen worden op een gegeven moment in een klein kamertje gestopt waar ze als melkkoe van de farmaceutische industrie voortleven,

  .